Především pro ZO ČSV nabízím tato témata přednášek:

  • Chov matek
  • Ošetřování včelstev během roku
  • Tlumení nákaz
  • Racionalizace chovu včelstev
  • Včelí produkty
  • Obchod a propagace

Přednášky probíhají výhradně formou promítané prezentace, je tedy nutné zajistit vhodné prostory (možnost zatemnění). Notebook, dataprojektor a promítací plátno mám vlastní.

ZO ČSV hradí cestovné + odpřednášené hodiny. Na přednášku je možno čerpat dotaci ve výši 3000 Kč.

 

 

 

 

Copyright 2006 - 20XX ing. Břetislav Pravda