Langstroth vs. Optimal

Čas od času se na nejrůznějších fórech objeví diskuse o rozdílech mezi těmito soustavami a rozdílech v technologii ošetřování včelstev. Oba tábory zastánců vždy tvrdošíjně hájí jejich přednosti. Byl jsem u vzniku Optimalu a dlouho jsem v něm včelařil. Pro můj způsob včelaření mi však již příliš nevyhovoval. Po letech experimentů a slepých uliček jsem se dopracoval k úlovému systému, který mi plně vyhovuje, díky němuž je můj provoz, který je jediným zdrojem mých příjmu rentabilní, schopný produkovat kvalitní jednodruhové medy a práce není přehnaně fyzicky náročná. Můj úlový systém má v nástavku 9 rámků míry 42x15 nebo 42x17.


Vedly mne k tomu dva hlavní důvody:

  1.  Váha plného medníkového nástavku je o celou třetinu lehčí (Optimal 28-30 kg oproti mým 20 kg) a s těmito nástavky dokáže manipulovat i moje manželka.
  2. Jarní rozvoj je v úle s užším půdorysem daleko dynamičtější. Včelstvo totiž další přidaný nástavek kvalitně obsadí až po zvládnutí celého nástavku předchozího, což je u Optimalu vždy později a nejedná se často jen o několik dní.

Z uvedených schémat je zřejmé, že rozvoj ve velkém čtvercovém nástavku je problematický. Stejnou zkušenost mám i s mírou 39x17 - 9 nebo 11 rámků v nástavku. Využití jarních snůšek je pro rentabilitu mého provozu rozhodující. Zpoždění v rozvoji o týden, 10 nebo i 14 dní může mít ve výnosu katastrofální následky. Další snůšky jsou sice také významné, ale už jen doplňkové, s menší jistotou dobrého výnosu. Včas také potřebuji dostatečně silná včelstva pro tvorbu oddělků. Oddělky vytvářím v květnu  jako 100% protirojové opatření, jako významný zdroj příjmů z jejich prodeje a v neposlední řadě pro doplnění a navýšení stavů kmenových včelstev a výměnu matek v podletí. K vytvoření stačí v této době pouze jeden plodový plást, za jarní snůšky je není třeba přikrmovat, jejich tvorba v této době je mimo pracovní špičku s vytáčením medu a do zimy mají tyto rané oddělky dost času dorůst do plnohodnotných včelstev. Velmi dobře v nich také můžeme posoudit kvalitu mladých matek a nevhodné tak vyřadit již v prvním roce. V neposlední řadě lze z těchto oddělků získat i nezanedbatelný medný výnos.

Pokud mám mezi sebou porovnat Optimal a Langstroth, je tu několik rozdílů:

  1. Hmotnost medníkových nástavků - je stejná pokud porovnáváme Optimal s Langstrothem o výšce rámku 185 mm. Langstroth s rámkem 159 mm je lehčí o nějakých 14%, což však činí téměř 5 kg. Nižší nástavky Langstroth jsou vhodnější i při odvčelování nástavků vyfukováním.
  2. Rámky - zde se mi zdá rámek Langstroth příliš robustní, ikdyž jsou mi známy důvody této konstrukce. Rámek Optimalu je subtilnější, ale přesto dostatečně pevný. Není to moc k chlubení, ale v Optimalech mám 70% rámků starších 25 let! Rámkům s užší spodní loučkou, což je právě Optimal, je vytýkáno prostavování nástavků můstky. To však považuji za přednost neřku- li nutnost pro celistvost včelstva. Při minimu zásahů, které praktikuji ve svém provozu,  tyto můstky netrhám  a tím mi také nemohou vadit. U medníkových nástavků je pak oříznu rozpěrákem a jdou na vytavení do slunečního tavidla.
    Vzhledem k zájmu o oddělky Langstroth, budeme letos osazovat jedno ze stanovišť těmito úly, ale s konstrukcí rámku Optimal.
  3. Rozšíření - Optimal v současné době užívá ve svém provozu jen několik nadšenců, naopak příznivců Langstrothu výrazně přibývá a hlavně začínající mladí včelaři spojují svou včelařskou budoucnost v drtivé většině s Langstrothem.
  4. Doplňky k úlům - krmítka, pylochyty plemenáče, apod. - nejsou v současné době ze sériové výroby k dispozici ani pro Langstroth, ale je předpoklad, že se to brzy změní. Pro L 159 jsou vyráběny plastové rámky s plastovou mezistěnou, ale to osobně považuji za slepou uličku a z ekologického hlediska za nepřijatelné!
  5. Cena - po vstupu Langstroth nástavků z PSNV-CZ, kdy se cena jednoho pohybuje okolo 140 Kč, není o čem diskutovat!

Rozdíly v konstrukci dna, stříšek apod. jsou nepodstatné a také v technologii ošetřování jsou rozdíly pouze minimální. Ze srovnání těchto dvou úlových soustav mi tedy vychází jako vítěz Langstroth především  z důvodu ceny a budoucnosti. Proto se také tento úl snažím doporučovat (úspěšně!) hlavně všem začínajícím včelařům a včelařkám.

Copyright 2006 - 20XX ing. Břetislav Pravda