Jazykový problém – včelařská x včelí farma

V roce 2008 otevřel tento problém šéfredaktor časopisu Včelařství Mgr. Petr Prokeš. Do té doby jsem si myslel, že obojí spojení je možné. Také v příbuzných slovanských jazycích, jako je polština a slovenština, jsou tato spojení používána. V polštině tedy gospodarstwo pszczelarskie x pszczele, když nejpoužívanější je gosp. pasieczne. Ve slovenštině opak běžně používáno spojení jak včelárska farma, tak i včelia farma. Mgr. Prokeš však začal tvrdit, že jedině spojení včelí farma je jedině správně. Nutno dodat, že po konzultaci s jazykovým ú stavem. Včelí farma je prý místo, kde se chovají včely a včelařská farma je pro chov včelařů. Jeho posedlost spojením „včelí farma“ šla až tak daleko, že mi zcenzuroval i můj inzerát, který obsahoval název mé firmy – Včelařská farma Holasovice!

Protože jsem byl přesvědčen, že i včelařská farma slouží k chovu včelstev stejně jako včelařská firma, včelařský podnik, včelařské družstvo, včelařský provoz, včelařský závod, včelařské středisko, včelařské hospodářství, napsal jsem vysvětlující článek do časopisu Včelařství. Nebyl však otištěn samostatně, ale Mgr. Prokeš jej účelově zakomponoval do svého článku. Tento však obsahoval i další reakci z oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR. Údajně prý včelařské podniky, závody, provozy či střediska sdružují, zaměstnávají atd. včelaře, avšak farmy jsou určeny k chovu včel. Přestože jsem se jim v řadě dopisů a e-mailů tuto evidentní hloupost vyvrátit, pí. Smejkalová, Blažková, Černá i vedoucí tohoto ústavu, moje jmenovkyně, PhDr. Pravdová, zatvrzele trvaly na svém! Na mou argumentaci, že farma = podnik = provoz = středisko = závod = hospodářství, atd. po čase pouze připustily, že: „Je velice pravděpodobné, že na farmě jsou i včelaři zaměstnáni.“

Jak se vyvíjel spor o legitimitu spojení včelařská farma, začal jsem mít problém se spojením včelí farma. Uvědomil jsem si totiž, že vlastně spíše nežli včely chováme včelstva. Základní jednotkou chovu je včelstvo a samostatná včela je totéž co buňka například u krávy. Mgr. Prokeš je však přesvědčen, že kráva = včela a včelstvo = totéž co stádo krav!!! Měli bychom tedy používat terminologicky správné názvosloví. Včelaři na určité odborné úrovni tedy chovají včelstva a spojení„včelí farmy“ = farmy na chov včel je spojení zásadně nesprávné! A reakce z jazykového ústavu: „To proč včelaři nepoužívají spojení chov včelstev, opravdu nevíme.“ Tak co vy na to včelaři? A co vypadlo z jazykového ústavu nakonec? „Netvrdíme, že spojení včelařská farma není možné. Důvod, proč preferujeme spojení včelí farma je ten, že v praxi toto spojení převažuje (např. v internetovém vyhledávači Google najdeme 1220 výskytu včelí farma, 726 výskytu včelařská farma.“ To už nemá cenu ani komentovat.

Až tedy budete číst opět o včelích farmách, vězte, že je to z hlediska odborného spojení nesprávné.

Copyright 2006 - 20XX ing. Břetislav Pravda