Důvody založení

Uplynuly tři roky od mého odchodu z Cechu prof. včelařů. V reakci na arogantní kritiku jsem tehdy zmínil: „ Bude potřeba založit skutečnou profesní organizaci podnikajících včelařů.Tato organizace by měla být občanským sdružením mimo Český svaz včelařů, její hlavní náplní činnosti by byl společný odbyt produktů, především medu (hlavně výměna a prodej mezi členy sdružení) a skutečné, nejen fiktivní řešení potřeb farmářů. Samozřejmostí by pak mělo být pravidelné setkávání na farmách se společenským, pracovním i vzdělávacím programem, případně další společné aktivity. Veškerá činnost by byla důsledně v atmosféře vzájemné důvěry a přátelství a se skutečně svobodnou diskusí. Tolik tedy moje tehdejší myšlenky.   Tehdy jsem pro tuto novou organizaci navrhoval název “Asociace profesionálních včelařů”. Mezitím se “Cech” odtrhnul od Českého svazu včelařů a tento název si přisvojil.  I tak jsme se již dříve rozhodli pro název spolku “Asociace včelařských farem”, který vyjadřuje jeho profesní charakter  a vypustili  sousloví “profesionálních včelařů”, které dokonale zprofanoval Cech.

Založení tohoto spolku bylo nutno zrealizovat již v roce 2013 zvláště proto, že od doby účinnosti nového občanského zákoníku (1. ledna 2014) je zakládání spolků (dříve občanských sdružení) daleko složitější. Hlavně nám však chybí výměna zkušeností a spolupráce s jinými včelařskými provozy.


Copyright 2006 - 20XX ing. Břetislav Pravda